O knjižnici

Narodna knjižnica osnovana je 1964. godine. Od svog osnutka do danas neprekidno djeluje što je izuzetno značajno za Grad Ploče.

Knjižnica se do 1970. godine nalazi u Rogotinskoj 5, odakle je preseljena u zgradu Pučkog otvorenog učilišta u čijem sklopu djeluju još i Osnovna glazbena škola, Likovna radionica te Zavičajna zbirka. Knjižnica i čitaonica su bile smještene na prvom katu zgrade.

Nakon registracije i upisa u sudski registar na Trgovačkom sudu u Dubrovniku 29. srpnja 2008. godine kao samostalne narodne knjižnice, izdvaja se iz sastava Pučkog otvorenog učilišta. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 2007. godine knjižnici je dodijelio prostor u središtu grada. U novi prostor knjižnica je preselila svoj fond krajem 2010. godine, a s radom je započela početkom 2011.

Članovi knjižnice različitog su uzrasta pa stoga ona nastoji zadovoljiti i različite čitalačke potrebe, od školske lektire, beletristike i stručnih izdanja.

Početni knjižni fond bio je oko 1 000 svezaka, a danas ima više od 20 000 svezaka. Osim osnovne knjižnične i obrazovne djelatnosti Knjižnica je nositelj i različitih kulturnih događanja: književnih večeri, predstavljanja knjiga, izložbi i dječjih kreativnih radionica.

 

Logo knjižnice

Dopuštene varijante boja:

Ostale verzije logotipa:

Napomene:

Na veličinama manjim od 20 mm (širina) ne koristi se tekst; najmanja dopuštena širina logotipa je 6 mm!
Zabranjeno je mijenjanje boja i fonta, dodavanje raznih efekata (sjena i sl.), mijenjanje proporcija, i sl.!
Na različito obojenim površinama treba paziti da se osigura kontrast i čitljivost!

Logotip Narodne knjižnice Ploče izradila je mlada grafička dizajnerica (i dugogodišnja članica Narodne knjižnice Ploče), Žana Soče.

 

Akti knjižnice

PRAVILNICI

• Statut Narodne knjižnice Ploče
• Pravilnik o radu
• Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe
• Pravilnik o zaštiti od požara