Učiteljice Goga & Duška pripremile su kreativnu likovnu radionicu za djecu pod nazivom „Maškare“.
Srijeda, 27. 02. 2019. u 12 sati u Narodnoj knjižnici Ploče.